FUNGICĪDI

BOLID 250 SE

Azoksistrobīns

Deva: 1,0 l /ha

 

MSDS Bolid 250 SE            BOLID 250 SE MARĶĒJUMS

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles, vasaras miežu un
ziemas rapša sējumos.

PROTIKON 250 EC

Protiokonazols

Deva: 0,7 - 0,8 l/ha

 

PROTIKON 250EC

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas rapša, vasaras rudzu, sojas un balto sinepju sējumos