HERBICĪDI

HERBISTAR 200 EC

Fluroksipirs

Deva: 0,6-1,0 l/ha

Selektīvs sistēmiskas iedarbības herbicīds izmantošanai uz lapām ziemas kviešu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu sējumos

HERBOS 110 EC

Etil-fenoksaprops-P

Deva: 0,7 l/ha

Selektīvs sistēmiskas iedarbības herbicīds izmantošanai uz lapām ziemas kviešu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu sējumos

 

JENOT PLUS 50 EC

Etil-kvizalofops-P

Deva: 0,75-2,0 l/ha

 

MSDS JENOT PLUS 50 EC          JENOT PLUS 050 EC  MARĶĒJUMS

Sistēmas iedarbības herbicīds labības-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu  (izņemot maura skareni) un ložņu vārpatas apkarošanai  ziemas un vasaras rapša, pupu, zirņu, kartupeļu, burkānu, lopbarības biešu un cukurbiešu sējumos.

MAJOR 300 SL

Klopiralīds

Deva: 0,3-0,4 l/ha

 

MSDS Major 300 SL           Major 300SL MARĶĒJUMS

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, ziemas kviešu un cukurbiešu sējumos.


RASSEL 100 SC

Florasulams

Deva: 50 ml /ha

 

MSDS Rassel 100 SC          Rassel 100 SC MARĶĒJUMS

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu un ziemas tritikāles sējumos


TRISTAR 50 SG

Metil - tribenurons

Deva: 0,025-0,04 kg/ha

 

MSDS TRISTAR 50 SG        Tristar 50 SG MARĶĒJUMS

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un vasaras miežu sējumos.


ZORRO 300 SL

Piklorams

Deva: 0,078 ml /ha

 

MSDS ZORRO 300 SL          Zorro 300 SL MARĶĒJUMS

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša sējumos


YODO 100 OD

Jodosulfurons

Deva: 0,1 l /ha

 

MSDS Yodo 100 OD        Yodo100 OD MARĶĒJUMS

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos