INSEKTICĪDI

DELMETROS 100 SC

Deltametrīns

Deva: 0,05 l/ha

 

MSDS DELMETROS 100 SC        Delmetros 100 SC MARĶĒJUMS

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras miežu un ziemas rapša
sējumos, kartupeļu un galviņkāpostu stādījumos

KORON100 SC

Deltametrīns

Deva: 0,05 l/ha

 

MSDS KORON 100 SC        KORON 100 SC MARĶĒJUMS

 

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras miežu un ziemas rapša
sējumos, kartupeļu un galviņkāpostu stādījumos